Pretensiooni esitamine

Salon-kauplus vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

Salon-kauplus ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest ega puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

Juhul, kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puudusi või rikkeid, on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi, on Kliendil õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul arvates toote üleandmisest Salon-kauplusele toote parandamise või asendamisega seotud kulud Salon-kauplus. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Salon-kauplus ainult juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Kauba tagastamiseks kontakteeruge Salon-kaupluse klienditeenindusega telefonil 56074933 või saatke taganemisavaldus aadressile info@salonkauplus.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Vastavalt Tarbijakaitseameti juhistele (vt. siia) ei kehti tagastamisõigus toodetele mida ei saa hügieenilistel põhjustel tagastada (nagu keha-, käte-, juuksehooldus-, nahakosmeetika). Tagastatavad tooted peaksid olema kasutamata ja pakend terve ja kahjustamata.

Salon-kauplus vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Kliendi pretensiooni kättesaamist. Kui Salon-kauplusel ei ole võimalik 15 päeva jooksul Kliendi pretensioonile vastata, teavitatakse Klienti sellest kirjalikult tuues välja põhjenduse ning tähtaja, mis ajaks vastus saadetakse.

Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel  vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013: vajuta siia

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.