TÄIENDKOOLITUS APARAADIMANIKÜÜR/KOMBINEERITUD MANIKÜÜR

170,00 

Grupi suurus max 6 inimest

ASUKOHT: SALON-KOOLITUS Oru tn 8 , Viljandi

HIND SISALDAB: Väljaõpe 11ak õppetundi, põhjalik koolitusmapp, elektriviili otsikuid, tunnistus.

KOOLITUSPÄEV: VAATA KOOLITUSTE KALENDRIT

10.00- TEOORIA

13.00-LÕUNA

13.30 PRAKTILINE OSA

17-18.00 TUNNISTUSTE JAGAMINE

ÕPPEKEEL: eesti keel/inglise keel

*Sobilik algajatele

 • SALONKAUBANDUS OÜ ON TÖÖTUKASSA PARTNER.
 • VÕIMALUS TASUDA KA LIISI JÄRELMAKSUGA.

NB! Eestisisestele koolitajatele lisandub koolitushinnale 50% koolitusmaksumusest.

 • ETTEMAKS: Kui soovid registreeruda koolitusele ettemaksuga koolitusele, siis kirjuta meile:

 

 

Kirjeldus

KOOLITUSINFO

Teoreetilise ja praktilise osa kirjeldus

Õppevahenditeks on Ritzy professionaalsed geellakid. Töös kasutame küünenahatange kui ka küünefreesi koos puuriotsikutega.

Puuriotsikud on koolituskeskuse poolt ning esimene komplekt tuleb Õpilasele kaasa.

ÕPILASEL TULEB KAASA VÕTTA:

 • uv/led lamp
 • küünenahatangid
 • küünefrees
 • paber/pastakas teoreetilise osa jaoks

Teoreetilise osa jaoks on igale Õpilasele isiklik koolitusmapp koostatud. 

 • KOOLITAJA TUTVUSTUS
 • SISSEJUHATUS TEOORIASSE
 • KÄTE ANATOOMIA
 • KÜÜNE- JA NAHAHAIGUSED
 • ERIALA TERMINOLOOGIA
 • ERIALAKEEMIA TUNDMINE NING KÄITUMINE
 • INSTRUMENTIDE TUNDMINE
 • TÖÖOHUTUS JA TERVISKAITSE NÕUDED

Selleks, et õpitu paremini meelde jääks, oleme teinud iga peatüki juurde kordamisküsimused. Küsimused on abistavad ja aitavad meelde tuletada, mille üle antud peatükis arutakse. Teooria omandamine käib paralleelselt praktikaga. Praktika käigus on võimalik esitada koolitajale teooria paremaks mõistmiseks veel täpsustavaid küsimusi.

Koolituse praktilise osa käigus õpime kasutama erinevaid elektriviili otsikuid ning küünenahatange.

 • kuidas õigesti mõõta küüsi;
 • erinevad küünekujud ja nende viilimine;
 • küünenahkade ja vallide puhastamine;
 • kuidas modelleerida küüsi geellakiga;
 • kuidas parandada naturaalset küünt geellakiga ( 3 viisi);
 • kuidas kanda perfektselt geellakivärvi;
 • kuidas kasutada heledaid geellakke;
 • kuidas eemaldada geellakki;
 • kuidas pildistada küüsi;
 • kuidas töökeskkonda ja -vahendeid desinfitseerida ja steriliseerida

 TÖÖS KASUTATAKSE AINULT 1-TE FREESIOTSIKUT NING KÜÜNENAHATANGE/KÄÄRE!

 TÖÖS KASUTATAKSE 3 FREESIOTSIKUT

 • Teab ilu- ja isikuteenuste osutamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid, oskab järgida töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ja tunneb isikukaitsevahendeid.
 • Teab ilusalongis nakkushaiguste põhjustajaid ja levikut ning leviku vältimise peamisi meetodeid.
 • Tunneb nahaehitust ja küüneanatoomiat ning olulisemaid küüntel esinevaid probleeme/haigusi.
 • Tunneb enamlevinud nahahaiguseid.
 • Oskab ohutult töötada keemiliste ainetega, teab erialast terminoloogiat.
 • Oskab töödelda/puhastada küüned ja küünenahad kasutades erinevaid elektriviili otsikuid;
 • Oskab geellakki kanda küünele, anda kuju ning tasandada;
 • Oskab parandada šablooniga lõheneva või küljepealt murduva küüne geellaki ja kangaga;
 • oskab värvilise geellakiga katta võimalikult naha lähedalt;
 • Oskab edukalt pildistada

Modell võib olla:

 • naturaalsete küüntega
 • geellakiga
 • modell ei tohi olla küünetehnik!

Õpilase ja Koolitaja lepingu alguseks loetakse registreemistasu maksmise kuupäeva, millega on mõlemad pooled sõlminud järgmised kokkulepped:

 • Arve tähtaegne tasumine garanteerib koha koolitusel.
 • Kui Õpilane soovib loobuda koolitusest ja teavitab sellest Koolitajat kirjalikult hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust:

*)  tagastame nelikümmend (40) protsenti esitatud arves toodud õppeteenustasust

 • Kui Õpilane loobub koolitusest ja teatab sellest 4 või vähem päeva ette, õppeteenustasu ei tagastata.

Arusaamatused Õppija ja Koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused seadusega sätestatud korras kohtu poolt.

Kui soovid registreeruda koolitusele ettemaksuga, siis kirjuta meile:

 

Koolituse eest on võimalik ka tasuda Liisi järelmaksuga.

Õppija peab kohusetundlikult täitma kõiki õppeülesandeid, mis on õppeplaanidega ette nähtud konkreetse koolituse raames; osalema kõikides koolitustundides, v.a kui puudumiseks on mõjuv põhjus. Täiendkoolitus loetakse läbituks, kui õppekava on läbitud täies mahus ning sellisel juhul väljastatakse õpilasele tunnistus. 

Lisainfo

Makseviis

Ettemaks, Liisi.ee